Paremman veneilyn puolesta

Naantali Marina Yacht Club on ve­nei­ly­seu­ra, jonka tar­koi­tuk­se­na on ylläpitää ja kehittää luonnon ja ym­pä­ris­tön huomioon ottavaa ve­nei­ly­har­ras­tus­ta - eri­tyi­ses­ti moot­to­ri­ve­nei­lyä, hyviä me­ren­kul­ku­ta­po­ja ja me­ren­kul­ku­tai­to­ja sekä edistää ja valvoa jä­sen­ten­sä etuja veneilyyn liit­ty­vis­sä asioissa. Tar­koi­tus­taan Club toteuttaa jär­jes­tä­mäl­lä koulutus-, kokous- ja muita vastaavia ti­lai­suuk­sia.

NMYC kotipaikka on Naantali ja kotisatama Naantali Marina

Naantali Marina Yacht Club (NMYC) on perustettu syyskesällä 2022 ajatuksesta, että kotisatamamme Naantali Marina on tunnelmallaan ja palveluillaan vertaansa vailla koko Saaristomerellä. Se on meistä monille satama, jossa viihdymme melkein yhtä hyvin kuin meren aalloilla. Tänne on muodostunut tiivis, eläväinen ja suvaitsevainen yhteisö. Naantali Marina Yacht Club haluaa toiminnallaan ylläpitää ja kehittää tätä yhteisöllisyyttä, joka tänne on muodostunut luontaisesti vuosien varrella. Olkaamme ylpeitä kotisatamastamme ja yhteisöstämme tuoden sitä esiin myös liikkuessamme niin Turunmaan saaristossa kuin sen ulkopuolellakin.

NMYC:n tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää luonnon ja ympäristön huomioon ottavaa veneilyharrastusta – erityisesti moottoriveneilyä, hyviä merenkulkutapoja ja -taitoja, sekä edistää ja valvoa jäsentensä etuja veneilyyn liittyvissä asioissa.

Haluatko jäseneksi ?

Naantali Marina Yacht Clubin jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä pääsääntöisesti mottoriveneilevät henkilöt. Myös Purjeveneilevä henkilö voi hakea jäsenyyttä.

JÄSENEKSI VOIT LIITTYÄ TÄYTTÄMÄLLÄ JÄSENHAKEMUKSEN

< TÄYTÄ JÄSENHAKEMUS >

NMYC:n jäsenmaksu 2024 on 62,50€/ hlö

• sisältäen 50€/hlö/v NMYC:n osuuden

• sisältäen 12,50€/hlö/v Suomen Purjehdus ja Veneily ry – etujärjestön jäsenmaksun

• Erillistä kertaluonteista liittymismaksua ei ole.

Jäsenen aviopuolison, avopuolison, jäsenen kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa tai parisuhdekumppanuudessa olevan puolison jäsenmaksu on 50% liittymismaksun maksaneen jäsen jäsenmaksusta. SPV:n (Suomen purjeilu ja veneily) jäsenmaksu peritään kuitenkin täysmääräisenä kaikilta jäseniltä.